Loading...
בית2023-09-03T20:57:46+02:00

חינוך יהודי: כלי קריטי בהמשך היהדות

 ‘Jeducation World’ הוא משאב חשוב עבור כל מי שעבורו חינוך יהודי הוא ערך עליון

מאמרים אחרונים

 חינוך יהודי הוא התשוקה שלנו

המטרה שלנו בהקמת, ‘Jeducation World’ היא להרחיב אופקים, לעורר דיונים, להרחיב התקשרויות ולקדם שיתוף רעיונות, נושאים ותוכניות הקשורים לחינוך יהודי. קרן פינקוס לחינוך יהודי בתפוצות מעמידה על נס עקרונות של פתיחות וגיוון כמו כן יצירת גשר בין חלוקות מגדריות ואידיאולוגיות. ביצירת פלטפורמה מיוחדת ודיסקרטית, שמתמקדת באופן בלעדי בנושאי חינוך יהודי, הכוונה היא ש ‘Jeducation World’ תתרום לבניית כבוד והערכה כלפי המקצוע של חינוך יהודי ותיצור משפחה גלובלית של מחנכים, שבבוא העת, תוכל לעודד צעירים הפעילים בחינוך היהודי לשקול קריירה בחינוך היהודי כקריאה לשליחות

Loading...

חדשות אחרונות

צור קשר

קרן פינקוס לחינוך יהודי בתפוצות

קרן פינקוס לחינוך יהודי בתפוצות תומכת בחדשנות חינוכית המפותחת ומיושמת על ידי ארגונים יהודים וקהילות ברחבי העולם (למעט ישראל וארה”ב) על ידי סיפוק::

  • ייעוץ חינוכי

  • תמיכה כספית

החזון שלנו מתרחב מעבר לשני המרכזים העכשווים של חינוך יהודי, על מנת לכלול יוצרי תוכן מהשדה השוקק של חינוך יהודי, שמתרחש (בין השאר) בעולם הדובר אנגלית,ספרדית, רוסית, צרפתית, פורטוגזית, הונגרית וגרמנית. כסוג כזה של ארגון, ‘Jeducation World’ שואף לכלול את כל הקהילות על ידי פרסום מאמרים במגוון של שפות.

הערכים שלנו

לטפח אנשי חינוך מעוררי השראה ולתמוך ברעיונותיהם החדשניים ביותר על מנת להבטיח את מחוייבות ילדנו לישראל, לעם היהודי ולמסורת שלנו

עולם בו ילדנו רוצים להיות מעורבים ולהעשיר את הסיפור היהודי

גיוס

יצירת גשר עבור פעילויות שיעודדו צעירים לקחת תפקיד ארוך טווח בחינוך היהודי כמחנכים ו/או מנהיגים קהילתיים.

התמקצעות

תמיכה בשדרוג של חינוך יהודי כמקצוע רציני ומקצועי בעזרת הכשרות והסמכות

קהילה

בניית קהילה לומדת, גלובלית ומקצועית של מחנכים, המעשיריםאת העולם של המחכנך היהודי על ידי פריצת הבידוד ופיתוח רעות מקצועית ושיתוף פעולה, וסיפוק הזדמנויות עבור גדילה מקצועית

ישראל

שימוש באוצר הרחב של ארגונים ומשאבים שיראל יכולה להציע לעולם של יהדות התפוצות

JOIN OUR NEWSLETTER

הישאר מעודכן בקשר לנושאים של חינוך יהודי ותקבל האת מאמרים החדשים ביותר שלנו

    Go to Top