מאת צורי חסון-

האם מישהו שמע פעם על שני סינים שיושבים ושותים קפה ואחד מהם אומר לחבר שלו שהוא יוצא לשליחות והחבר עונה לו: באמת זה איפה יופי, לאן?. עד כמה שאני מכיר הסיטואציה שהזכרתי לא קיימת בסין וגם לא במדינות אחרות ברחבי העולם. ישנם אולי אנשים שהולכים למדינות עולם שלישי מטעם ארגונים בינלאומיים אבל בדרך כלל מדובר באנשים פרטיים הרוצים לעשות שינוי בעולם כשאין צד שבאמת מבקש את השליחות שלהם או שולח אותם וגם הרבה פעמים הם לא יוצאים עם כוונה לחזור. כך יוצא שהמושג של שליחות הוא די ייחודי לעם ישראל.

הרעיון של שליחות יהודית קיים בעם ישראל כבר מאות שנים אם לא יותר. רעיון זה קיבל חיזוק משמעותי עם הקמתה של מדינת ישראל והפיכתה למרכז היהודי המשמעותי בעולם. למרות שלאורך שנותיה הראשונות של המדינה ובמידה פחותה גם לאחר מכן, היו מרכזים יהודיים גדולים יותר מבחינה מספרית וכלכלית, אך עצם העובדה שקמה מדינה יהודית על הארץ עליה חשבו והתפללו במשך אלפי שנים הפכה את הקהילה היהודית בארץ ישראל למרכז היהודי החזק והמשפיע בעולם. בין השאר זה התבטא גם בשליחים שיצאו למטרות עלייה, הוראה, ציונות וחיזוק הזהות היהודית, כשהאחרון התעצם בעשרים השנים האחרונות.

כמו שאמרנו ישנה התעצמות של כמות השליחים היוצאים מרקע דתי. הם יוצאים לתפקידים של רבני קהילה, שליחי הוראה של מקצועות היהדות ושליחים של תנועות נוער בקהילות שונות בחו”ל על מנת לחזק את הזהות היהודית. התעצמות זו נובעת מההבנה של שני הצדדים הקהילות בתפוצות והארגונים הדתיים והציוניים בארץ ומחוצה לה, שאותם קהילות נמצאות בסכנה. מצוקה זו מגיעה עקב התגברות ההתבוללות וההתרחקות ממסורת ישראל, שהגיעה לתשעים אחוזים בחלק מהארצות. דבר זה לא מאיים רק על קהילה זו או אחרת, אלא על העולם היהודי בכללותו.

השליחים התורניים מהארגונים השונים שיוצאים כל שנה מהווים מעין צינור חמצן היוצא מהלב הפועם והתוסס של ארץ ישראל כדי לעורר, להחיות ולשמור על קהילות יהודיות הנמצאות מסביב לעולם. קהילות אלו צריכות משפחות צעירות שיהוו מודל של משפחה דתית, תורנית ושמחה עם כמה ילדים אל תוך הקהילה שלהם. קהילות שצריכות בחורים ובחורות צעירים שיכניסו רוח חיה לתוך בתי הכנסת שלהם. קהילות שצריכות רבנים עם ידע תורני והשקפתי רחב על מנת להוביל, לחזק ולקדם אותם. קהילות הצריכות מורים ללימודי קודש שימלאו את מסדרונות בית הספר ביהדות ישראלית ויראו לתלמידים שאפשר להיות יהודי גם בשנת 2021.

לדעתי, העובדה שרעיון השליחות כה ייחודי לעם ישראל הוא כיוון שלמרות הקמת המדינה וקיבוץ הגלויות המרשים, אנחנו עדיין עם המפוזר ברחבי העולם בין הגויים. אך להבדיל מעמים אחרים, בעם היהודי ישנו קשר עמוק בין הפרטים השונים בלא חשיבות להבדלים העמוקים שיכולים להיות ביניהם. קשר שהולך אחורה אלפי שנים ונקשר בערכים ואמונות משותפים מצד אחד ובלא מעט דם ורדיפות מצד שני. קשר זה גורם לנו לדאוג לאחים שלנו מעבר לים וגם לפעול עבורם עד כמה שאנחנו יכולים וזה גם מהצד שלהם. כמו שאם נשמע על יהודים הנמצאים בסכנה פיזית כמו רעידת אדמה או מלחמה במקום כלשהו אנחנו שולחים משלחת כדי לסייע להם. כך כשאנחנו שומעים על אחים שלנו הנמצאים בסכנה רוחנית אנחנו צריכים לעזור להם עד כמה שאנחנו יכולים.