מאת צורי חסון-

בשבועות אלו בישראל וברוב העולם נפתחת שנת הלימודים, שנה שכמותה עוד לא הייתה לנו. בתי הספר ברחבי העולם אם הם בכלל פועלים, יעבדו בשיטות של קפסולות, למידה מרחוק ולמידה באזורים פתוחים. מאז שהתחילו ברחבי העולם לפני כמאה חמישים שנה להתחיל לשלוח באופן קבוע את הילדים לבתי הספר במשך ימי החול, הדרך הזו פתאום משתנה אל למול עינינו. עכשיו חלק גדול מאותם הילדים והנערים שנמצאים בגיל חינוך יישארו בביתם במהלך רוב הזמן אם לא בכולו. דבר שייצור מציאות חדשה למורים שיצטרכו ללמד מבלי להרגיש באמת את התלמידים שלהם, לילדים שיצטרכו לשמור בעצמם על לוח זמנים לימודי עם כל הפיתויים שיש בבית. אבל יותר אלו שיצטרכו להתסגל בצורה הכי טובה למציאות חדשה הם ההורים, שבמובן מסוים מקבלים חזרה את האחריות על חינוך ילדיהם בין אם הם מעוניינים בכך או לא.

הרב קוק ב”שמונה קבצים” “רנג” מדבר על דברים שעל פניהם נמצאים ברומו של עולם אבל לדעתי קשורים ומציעים פתרון או דרך הסתכלות שונה לבעיות מולן אנחנו מתמודדים עכשיו: “המגמה הכללית בהשפעתם של ישראל בעולם איננה התפשטות לימוד של דיעות, בדרך הלימוד וההשפעה הפשוטה והגלויה. אבל כשהאומה הזאת אוצרת יפה בקרבה את סגולתה, כבר העולם כולו מתעלה, מצד מה שיש בו סגולה פנימית כזאת, באוצר האנושיות. הפעולות וההדרכות שראו הנביאים הוא במעלה קטנה לגבי המעלה העליונה של הפעולה הפנימית. ובמקום שהנבואה שבאספקלריא שאינה מאירה אומרת, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ד’ ואל בית אלהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ד’ מירושלים,שהיא הצעה למדרגה הפעולית הניכרת, שהיא המדרגה השניה, אומרת הנבואה של אספקלריא המאירה, היא תורת משה, והיה אם שמע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל”.

החידוש של הרב קוק בפסקה זו החילוק בין דברי החזון והייעוד המופיע בדברי הנביאים שהם דרך הוראה של התורה ושל הצדק באופן אקטיבי לכל העולם. לבין החזון שנמצא במדרגה גבוהה יותר והוא החזון התורני שמתבסס על זה על זה שעם ישראל פשוט מקיים את המצוות ועל ידי זה הסגולה שבתוכם תתגלה וכל עמי העולם יתדבקו באותה סגולה. אני רואה את זה כהבדל בין שתי שיטות חינוך. אחת האומרת שכדי להשפיע על הילד צריך להסביר לוו ללמד אותו איך להתנהג. השנייה אומרת, שהדרך הטובה ביותר להשפיע על הילד היא על ידי דוגמא אישית.

לדעתי הרב קוק מדבר בדיוק על ההבדל בין שתי שיטות חינוך אלו, אבל ייתכן שהוא לא אומר שאחת טובה יותר מהשנייה, אלא לכל אחת תפקידים שונים. לא באמת מדובר בשתי חינוך שונות, אלא אחת עוסקת בלימוד והעברת מידע והשנייה עוסקת בעיצוב האישיות ובניית התכונות המוסריות באדם.

החלוקה הזאת הייתה אמורה להיות בצורה כזאת שהילד יקבל את החינוך המקצועי והעיוני שלו בבית הספר על ידי מי שמקצועי עבור זה, בזמן שאנחנו עובדים בתחומי ההתמקצעות שלנו. אך ברמה מסוימת זה הפך גם למקום בו אנחנו כחברה ציפינו שהם יקבלו את החינוך שלהם. “בזכות” וירוס ה”קורונה” הילדים יהיו איתנו בבית ועכשיו הם יראו אותנו ואת הדוגמא שאנחנו נותנים להם בתכיפות הרבה יותר גבוהה וזו ההזדמנות שלנו להשפיע עליהם דרך ההתנהגות הנכונה שלנו שיכולה להיות מעוררת השראה אפילו יותר משל כל מורה.