קורס קצר שיכול לתת לנו כמחנכים נדבך נוסף בקשר למקומם של הנשים במקרא במיוחד על מנת להבין איזה מקום הם תפסו בשירה המודרנית ואיך זה יכול להשפיע על הדרך בה אנחנו רואים את דמותן ועל הצורה בה אנחנו יכולים וצריכים להעביר דמות זו על רבדיה השונים לתלמידנו

סדרת תרבות בספרות: נשים מקראיות בשירה המודרנית