סרטון המציג הרצאה העוסקת באוקסימורון המתקיים בעצם הקיום של חינוך יהודי בבתי ספר חילוניים בישראל.