במאי 2019 הקרן אספה צוות חשיבה שכלל בכירים מקצועיים מיהדות התפוצות שמבוסס על מוסדות אקדמאים המודאגים מההכשרה וההסמכה של מחנכים יהודים. בנוסך לכך באותו צוות חשיבה לקחו חלק בכירים ממוסדות ישראלים רלבנטים והצוות של קרן פינקוס. הפגישה התקיימה במלון יהודה, 13-16 במאי.

שמונה עשר המשתתפים, שכללו בכירים משבעה מוסדות של יהדות התפוצות משישה מדינות (ארגנטינה, צרפת, מכסיקו, רוסיה, אוקראינה ובריטניה) יחד עם נציגים מארבעה מוסדות ישראליים. לאורך מהלכה של פגישה זו, המשתתפים מצאו בסיס משותף בדיונם על האתגרים שקהילותיהם מתמודדים מולם בהקשר של תמיכה במחנכים יהודים.

המשתתפים החשיבו את “פורום יהודה” כהצלחה גדולה. עם זאת, הוחלט פה אחד שצוות החשיבה ימשיך להיפגש במהלך השנה, בצורה וירטואלית וגם פנים אל פנים, על מנת לדון באתגרים והפתרונות, שיכולים לתמוך בחינוך יהודי ברחבי העולם.