חינוך יהודי במרחב החילוני לשם מה? טקסונומיה של גישות אפשריות

**The following Hebrew article discusses the different groups found within the secular Israeli society, and how it is important to understand these groups in order to properly approach Jewish studies, something that these groups...

Read More