בין חינוך פתוח לחינוך מסתגר בראי פרשת וישלח

**The following Hebrew article discusses 2 separate approaches to education demonstrated in the Torah portion “Vayishlach.” One approach closes students away from society, protecting them from its dangers, while the...

Read More